Konsekvensene kan være store hvis vi kjøper svart byggearbeid. Og alt tilsier at mange av oss gjør akkurat dette.

10 milliarder

Skatteetaten tror at det årlig omsettes svart utført byggearbeid for 10 milliarder kroner, bare i Vestfold, forteller Jens Erik Holmås fra Skatt Sør. Byggmesterforbundet har beregnet at svart arbeid årlig gir tapte inntekter for staten på ca. 2,5 milliarder kroner, bare i vårt fylke, sier Rolf Eilerås i Sandås Bygg.

Dette er bakgrunnen for den store kampanjen, Medbyggerne, som pågår i Vestfold akkurat nå. Kampanjen har nå hatt kickoff i alle fylkets byer og vil fortsette i hvert fall ut 2017. I kampanjen samarbeider skatteetaten, politiet, Arbeidstilsynet, byggebransjen, partene i arbeidslivet, Fylkesmannen, fylkeskommunen og kommunene.

Oppfordringen er: Bli en medbygger, vær med på å bygge samfunnet på en god og ansvarlig måte.

LES OGSÅ: – Ja, jeg blir en bitch når du ber meg jobbe svart

Og samarbeidspartnerne tror kampanjen allerede har hatt en effekt. Skatteetaten kan rapportere om en økning i antallet tips som har ført til aksjoner mot mulig ulovlig arbeid i byggebransjen de siste ukene.

I uke 21 ble mer enn 400 arbeidstakere og 170 næringsdrivende over hele Vestfold kontrollert. Nye aksjoner har vært gjennomført de siste ukene, og flere byggeprosjekter har blitt stoppet. De statlige etatene kan rapportere om at mange arbeidsgivere og arbeidstakere ikke har vært registrert.

Be om HMS-kort

– Hvis du som byggherre skal være sikker på at en bygningsarbeider arbeider «hvitt», er det enkleste å be om å få se vedkommendes HMS-kort. Har vedkommende et slikt kort, er han elelr hun lovlig registrert, hvis da ikke kortet er forfalsket, sier Roy Holth i Vestfold Kobber- og Blikkenslagerverksted. Han er også leder for Medbyggerne-kampanjen.

– Svart arbeid kan ha mange skadelige effekter på samfunnet. Det som er sikkert  er at det bidrar til å undergrave den seriøse delen av byggebransjen. Dermed bidrar det også til å redusere unges muligheter for å komme inn i arbeidslivet, ved at det blir færre lærlingplasser, sier Rolf Eilerås til vestviken24.no.

– Kampen mot svart arbeid er en prioritert oppgave for politiet, fordi det utfordrer hele samfunnsstrukturen vår, det fellesskapet vi har bygd opp i Norge, sier visepolitimester i Vestfold, Steinar Kaasa.

– Vi vet dessuten at mye svart arbeid utføres av utenlandsk arbeidskraft, som ikke kjenner rettighetene sine. Slik bidrar det også til sosial dumping, sier Kaasa som lover at politiet har fokus på dette området, nå og framover.

LES OGSÅ: Tre byggeplasser stengt etter tilsyn i skjærgården

Manglende sikkerhet

– Vi vet at arbeidsgivere som jobber svart, ofte ikke tar sikkerheten på arbeidsplassen alvorlig. Det foregår mye farlig, usikret arbeid i store høyder på byggeplasser, forteller Marianne Pedersen i Arbeidstilsynet.

Hun understreker viktigheten av at næringen og myndighetene samarbeider best mulig for å redusere omfanget av svart arbeid.

– At offentlige myndigheter samarbeider, gjør det for eksempel enklere å sjekke om arbeidsgivere og arbeidstakere opererer med falske dokumenter, for eksempel om utbetaling av lønn.

Men en ting er samarbeidspartnerne i Medbyggerne enige om: Man får ikke bukt med svart arbeid bare gjennom kontrollvirksomhet. Det aller viktigste er at byggherrene, de som bestiller byggearbeider, innser hvor skadelig svart arbeid er.

– Gode holdninger hos folk flest er det viktigste tiltaket i kampen mot svart arbeid, sier Marianne Pedersen til vestviken24.no.