– Situasjonen er omtrent den samme som i fjor, for eksempel at mange ikke er registrert i AA-registret, sier talsmann for det tverretatlige prosjektet mot arbeidslivskriminalitet i Vestfold, Jens Erik Holmås i Skatt Sør.

Kontrollører fra politiet, Skatteetaten, Skatteoppkreveren, Arbeidstilsynet og Nav Kontroll besøkte 47 byggeplasser. Der avdekket de – akkurat som i fjor – at mange av arbeiderne ikke har de rette dokumentene på plass.

LES FLERE SAKER FRA VESTVIKEN24.NO

Ikke registrert

Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (AA-registeret) er et register eid av Nav som alle arbeidsgivere har plikt til å rapportere til. Kontrollørene avdekket 102 ansatte som ikke var innmeldt fordelt på byggeplassene de sjekket.

Undersøkelsen viste også at 91 manglet byggekort, noe man er pålagt å ha for å være på en byggeplass.

Ved tre tilfeller ble det avdekket arbeidstakere som ikke har lovlig opphold i Norge. Disse ble utvist, samtidig som bedriftene de jobbet for ble anmeldt. To byggeplasser ble også stanset.

I storaksjonen ble også bilpleiebransjen sjekket. 17 bilpleiefirmaer i Vestfold ble sjekket, men kontrollørene fant overraskende nok ingen feil hos disse.

Les også: Overrasket over resultatet etter storaksjon mot bilpleiebransjen i Vestfold

Holmås forteller at det ikke er tilfeldig hvilke plasser som fikk seg et besøk tidligere denne uka.

– På ingen måte. Vi plukker oss ut bedrifter basert på spaning, analyser og undersøkelser. Det er mange som driver seriøst, og det er ikke dem vi er interessert i å oppdrive, sier Holmås.

Dukket opp flere saker

Holmås forteller at de fant arbeidstakere som hadde timelønn helt nede i 20 kroner. De vil også jobbe videre med det de avdekket.

Les også: – Bransjens vilje til å rydde opp er utrolig positiv

– Vi har minst to betydelige saker når det kommer til organisert kriminalitet, med useriøse oppdragsgivere og arbeidsgivere, sier han.

– Slike aksjoner har tydelig effekt, ettersom vi finner de mest useriøse. Vi gjorde tilsvarende i fjor, og de største sakene som kom opp i fjor kom som et resultat av aksjonen.

Les også: Slår til mot svart arbeid