Tiltalen mot den tidligere salgssjefen omfatter grov økonomisk utroskap, hvitvasking og grov skatteunndragelse, men Økokrim opplyser at de ikke har funnet grunnlag for å tiltale mannen for korrupsjon.

Økokrim mener mannen, som var salgssjef for Øst-Europa i Kongsberg Defence Communications (KDC), tappet dette selskapet og Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) for omtrent 180 millioner kroner eller mer, fordekt som betalinger til agenter og en underleverandør.

LES FLERE SAKER FRA VESTVIKEN24.NO

Leveranser til Romania

Økokrim mener mannen har brukt disse pengene til å berike seg selv og andre personer utenfor selskapet.

Den tiltaltes forsvarer, advokat Christian B. Hjort, sier til NTB at mannen ikke erkjenner noen straffskyld i saken.

– Han ønsker ikke å uttale seg i detalj om tiltalen, som er omfattende. Det han vil si, er at avtalene han inngikk på vegne av Kongsberg i Romania, de inngikk han for å ivareta Kongsbergs interesser, og de betalinger som ble foretatt til agentene, var godkjent av Kongsberg, sier Hjort.

Avskjediget

Mannen som nå er tiltalt, ble pågrepet i slutten av februar 2014 da Økokrim gjennomførte en ransaking av det halvstatlige selskapets lokaler i Kongsberg og Asker.

Mannen ble avskjediget fra konsernet i 2015 som følge av saken. Rettssaken mot ham vil bli berammet i Asker og Bærum tingrett.

Økokrim tok ut siktelse mot Kongsberg Gruppen og Kongsberg Defence Aerospace i 2014 og har etterforsket mistanker om grov korrupsjon knyttet til leveranser av kommunikasjonsutstyr fra Kongsberg Gruppen til offentlige instanser i Romania i perioden 2000 til 2008. Siktelsene mot begge disse selskapene er nå henlagt etter bevisets stilling.

– Belastende

– Saken har vært belastende, men vi har gjennom hele perioden med etterforskning hatt fokus på våre samarbeidspartnere kunder og leveranser. Vi er tilfreds med at korrupsjonssaken nå er henlagt, og at vi kan legge saken bak oss, sier styreleder Finn Jebsen i Kongsberg Gruppen.

Han forteller at konsernet har samarbeidet med Økokrim siden de ble kjent med siktelsen for over to år siden.

Staten eier 50 prosent av Kongsberg Gruppen. Næringsminister Monica Mæland (H) sier i en kommentar at hun tar henleggelsen mot selskapet til etterretning.

– Ingen av selskapene der staten er eier, kan være i tvil om våre holdninger til samfunnsansvar og arbeidet mot korrupsjon. Forventningene kommer klart fram i eierskapsmeldingen. Dette har jeg tatt opp og gjentatt ved flere anledninger, blant annet i et møte med styrelederne i juni. Nærings- og handelsdepartementet har også jevnlig dialog med selskapene om dette, sier hun til NTB.

Kongsberg Gruppen har flere virksomheter i Vestfold, og er gjennom Kongsberg Maritime Hortens største private arbeidsplass. Konsernet har også et datterselskap i Sandefjord.

Konsernet ledes av Stokke-mannen Geir Håøy.