Torsdag samlet håndverkere fra Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Horten og Holmestrand seg på Jarlsberg utenfor Tønsberg for å markere den offisielle starten på kampanjen mot svart arbeid i byggebransjen i fylket sammen med resten av støttespillerne i kampanjen.

I løpet av mai og juni vil det bli arrangert markeringer i alle de nevnte byene.

 

– Vi har kjent problemene på kroppen i lang tid. Mange er frustrerte over at ting får foregå uten at noen gjør noe med det, sier Jensen.

3.300 biler med logo

Med logoer på plass på 3.300 biler og 600 firmaer som deltar i kampanjen har jobben likevel bare akkurat begynt:

– Nå må vi ut til folk og fortelle hvorfor man bør velge hvitt.

Argumentene er mange: Ved å betale svart er det fare for at man finansierer organisert kriminalitet, fellesskapet går glipp av store skatteinntekter, det blir færre lokale arbeidsplasser og grunnlaget for å skape nye lærlingplasser svekkes. 

#Medbyggerne

#Medbyggerne er en holdningskampanje som springer ut av prosjektet Akrim Vestfold, et samarbeid mellom fylkesmannen, fylkeskommunen, Skatt Sør, Arbeidstilsynet, politiet, KS, KIV, NHO, LO og byggebransjen i Vestfold.

Kampanjen retter seg først og fremst mot kundene i privatmarkedet.

Alle partene som er med bidrar i finansieringen av kampanjen.

I informasjonsarbeidet i forbindelse med kampanjen vil det være vel så viktig å fortelle om de positive sidene ved å benytte hvite tjenester, enn å bare fokusere på de negative sidene ved svart arbeid.

 

– Det er veldig viktig at vi skryter av kundene våre som bidrar som medbyggere i samfunnet, sier leder i Byggmesterforbundet Tønsberg, Rolf Eilerås.

– Et unikt engasjement

– Det er så mye økonomisk kriminalitet at politiet ikke kan klare kampen ene og alene, sier leder for politiets økoteam i Vestfold, Jan Stapnes, som sitter i prosjektets arbeidsgruppe.

Helle Hartz Hagen i Skatt sør setter også stor pris på næringslivets eget engasjement:

– Bransjens vilje til å rydde opp er utrolig positiv. Dette er et unikt engasjement, og en nøkkel til å få folk til å ikke bruke svarte tjenester.

– Der er viktig å være med på dette for å demme opp for det vi ser av svart arbeid. At så mange er med er veldig positivt, sier formann Håvard Martinsen i Byggmesterforbundet Larvik.

Målet med kampanjen er å redusere handlingsrommet for de useriøse aktørene i markedet ved å minimere etterspørselen etter svart arbeid.

– Nå må alle snakke om dette, slik at det blir et skikkelig felles løft. Vi må ta bort det svarte markedet, sier Kirsten Folkvord fra Vestfold Kobber & blikkenslagerverksted AS.

I tillegg til at kampanjen frontes på bilene rundt omkring på veier og byggeplasser i Vestfold, blir den også synlig gjennom annonser, brosjyrer, sosiale medier og i byggevarehus.

LES FLERE SAKER PÅ VESTVIKEN24.NO