Norgeshistoriens største miljøryddejobb nærmer seg slutten

Artikkelen er over 1 år gammel

Esso Norge er i full gang med å rydde opp etter raffinerivirksomheten på Vallø. Arbeidet startet i 2016. Forurensningskilden er store mengder avfallsrester etter smøreoljeproduksjon. Avfallet skal skilles ut og brukes som brensel i sementproduksjon i Latvia.