Blar opp 50 millioner til omstilling

STØTTER NORSK OMSTILLING: Næringsminister Monica Mæland støtter opp om prosjekter som kan gi omstilling i næringslivet.

STØTTER NORSK OMSTILLING: Næringsminister Monica Mæland støtter opp om prosjekter som kan gi omstilling i næringslivet. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Forskningsrådet blar opp 50 millioner kroner til prosjekter som kan gi omstilling.

DEL

Dette gjelder leverandører til oljebransjen og maritim sektor.

– Vi trenger flere bein å stå på. Gjennom den sterke satsingen regjeringen har på forskning og innovasjon, ruster vi næringslivet til å tenke nytt, sier næringsminister Monica Mæland.

Omstillingen næringslivet er inne i, krever fornyelse og innovasjon. Forskningsrådet bidrar derfor med penger til prosjekter som kan bidra til omstilling av leverandører til petroleums- og maritim sektor. Fallende aktivitetsnivå gjør at offensive bedrifter nå ser etter nye muligheter.

– Vi må bli flinkere til å tenke på tvers av næringer. Kunnskap fra leverandørindustrien kan brukes på nye områder, sier Mæland.

Les også: Serie om næringslivets støttespillere

Næringsrettet

En del av løsningen på disse utfordringene ligger i næringsrettet forskning.

– Forskningsrådets rolle er å koble den beste kunnskapen sammen med bedrifter med omstillingsbehov. Slike innovasjonsprosjekter er en samarbeidsform både bedrifter og forskningsinstitusjoner kjenner og liker – og som er verdiskapende, forteller Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør i Forskningsrådet.

Les også: – Ledelsen må legge til rette for nysgjerrighet for å drive fram omstilling

Fra departementet

Omstillingsmidlene kommer fra Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) som en prøveordning fra 2016 innenfor Forskningsrådets største næringsrettede program, BIA. Satsingen skal rettes mot områder som har særskilte behov for kunnskapsoppbygging og forskningsinnsats.

I år skal pengene gis til bedrifter som er leverandører til petroleums- og maritim sektor. Utlysningen åpner for prosjekter som dreier seg om omstilling rettet mot nye markeder ved bruk av bedriftenes kjerneteknologi eller spesielle kompetanse.

Denne anvendelsen kan benyttes til uløste problemstillinger og gi nye markedsmuligheter innenfor landbasert industri, bygg og anlegg, mineralindustri, IKT, helse, varehandel og tjenestesektoren, miljø og bærekraft, avansert produksjon eller forretningsmodeller. Innsatsen kan være både nasjonalt og internasjonalt rettet. (ANB)

LES FLERE SAKER PÅ VESTVIKEN24.NO

Artikkeltags