Larvik-firma varsler oppsigelser for mellom åtte og ti ansatte

Årsaken er ifølge ledelsen av bedriften avtakende og lav ordrereserve og usikkerhet om oppdragssituasjonen ut 2019.