På kvartalspresentasjonen på Aker Brygge i Oslo fredag, meldte Håøy om en omsetningsreduksjon på 14,3 prosent fra første kvartal i 2016 til samme periode i 2017. Fra 4,34 milliarder til 3,72 milliarder.

Verst gikk det utover Kongsberg Maritime (KM) som gikk fra en omsetning på 2,395 milliarder til 1,768 milliarder, en reduksjon på 26,1 prosent - 627 millioner kroner.  Mens driftsmarginen før skatt i første kvartal i 2016 var 250 millioner kroner for KMs del, var den samme periode i år på 153 millioner.

LES FLERE SAKER FRA VESTVIKEN24.NO

Flere kutt?

For konsernets del falt driftsmarginen før skatt fra 408 millioner til 339 millioner. Håøy forklarte overfor aksjeeiere, analytikere, bankfolk og presse at mye av forklaringen ligger i oljemarkedet.

Kongsberg Maritime har redusert kostnadene med 150 millioner kroner, og Håøy varslet at det kan bli snakk om ytterligere reduksjoner.

Konsernsjefen anslår at Kongsberg Gruppens omsetning vil være mindre ved utgangen av året enn det var i 2016. På det tidspunktet var omsetningen redusert med 1,2 milliarder fra 2015, fra 17 mrd. Til 15,8.

Viktige avtaler

Håøy rettet fokus på det han omtalte som viktige kontrakter, spesielt det at Tyskland og Australia har valgt Kongsberg-missiler, og ubåtavtalen med Thyssenkrupp Marine Systems.

Men også Hærens kampluftvernprosjekt i direkteanskaffelse med Kongsberg Defence Systems, ble nevnt.