Gå til sidens hovedinnhold

Politi og vektere skal samarbeide enda tettere for å trygge samfunnet

Artikkelen er over 3 år gammel

Vektere skal ikke gjøre politiarbeid. Men vektere og politi skal samarbeide enda tettere om å forebygge kriminalitet, og opprettholde ro og orden.

Dette er klart etter at Politidirektoratet og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) onsdag undertegnet en samarbeidsavtale mellom politiet og sikkerhetsbransjen.

Ikke B- eller C-politi

Konsernsjef Heine Wang i Nokas, Nordens største sikkerhetsaktør med ca. 10.000 ansatte, og hovedkontor i Tønsberg, sier dette om avtalen:

– Den formaliserer det samarbeidet sikkerhetsbransjen har hatt med politiet i mange år, og tydeliggjør våre forskjellige roller: Vektere skal ikke være verken B- eller C-politi. Samtidig er det klart at våre ansatte i stor grad bidrar til å skape ro, orden og sikkerhet i samfunnet.

 

Wang mener avtalen vil bidra til å skape enda tryggere norske lokalsamfunn.

Avtalen ble undertegnet av NHO-direktør Kristin Skogen Lund og politidirektør Odd Reidar Humlegård.

– Politiet har lang erfaring med å samarbeide med sikkerhetsbransjen i Norge. Med den nye avtalen vil ansvar, roller og oppgaver forhåpentligvis bli tydeligere både i det daglige og ved større hendelser, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Lokale avtaler også

Avtalen er en intensjonsavtale. og legger opp til at politidistriktene skal inngå lokale avtaler med sikkerhetsbransjen.

– Hva tenker du om samarbeidet lokalt, når din bransje nå skal inngå lokalavtale med Sørøst politidistrikt, Heine Wang?

– I Vestfold har vi hatt et veldig godt samarbeid med politiet i mange år. Det er bra at dette nå blir forankret og hjemlet skriftlig.

Wang tror avtalen kan gi enda bedre samarbeid, for eksempel ved at hendelser evalueres i fellesskap.

– Kanskje får vi også enda bedre rutiner for informasjonsdeling. Ofte er vektere først på stedet ved en alvorlig hendelse. Da er det viktig at vi overleverer politiet den informasjonen vi har, på best mulig måte. Vi har allerede eksempler på at informasjon fra oss har ført til at politiet har avslørt kriminelle aktører, sier Heine Wang, og viser til at avtalen mellom NHO og Politidirektoratet er den første i sitt slag i Europa.

Liker mange vektere og politifolk

I dag er det omtrent like mange ansatte i sikkerhetsbransjen som i politiet. Den nye avtalen skal skal sikre aktørenes kjennskap til hverandres ressurser, kompetanse og organisering.

– Det er både riktig og viktig at samarbeidet videreutvikles, formaliseres og innføres i alle landets politidistrikter, sier politidirektøren.

NHO-direktør Kristin Skogen Lund sier at avtalen bunner i et felles ønske om å forebygge kriminalitet, og opprettholde ro og orden.

– Offentlig/privat samarbeid gir god ressursutnyttelse. Sikkerhetsbransjen skal ikke gå politiet i næringen, men samarbeide på en god måte. Jeg er sikker på at politiet møter en topp motivert bransje, sier Kristin Skogen Lund.