Først i hele verden: Nå vil de bygge og drifte førerløse skip sammen

NYTT SELSKAP: Sammen vil de tilby førerløs varetransport, først og fremst på korte avstander. Her er konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen (t.v.) sammen med konsernsjef Thomas Wilhelmsen. Foto: Kongsberg Gruppen

NYTT SELSKAP: Sammen vil de tilby førerløs varetransport, først og fremst på korte avstander. Her er konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen (t.v.) sammen med konsernsjef Thomas Wilhelmsen. Foto: Kongsberg Gruppen

Artikkelen er over 2 år gammel

Kongsberg Maritime i Horten, og moderselskapet Kongsberg Gruppen, har lenge arbeidet med teknologi for førerløse skip. Nå vil de også ferdigstille og drifte slike skip. I nært samarbeid med rederiet Wilhelmsen.

DEL

Det gamle Tønsberg-rederiet Wilhelmsen, og Kongsberg Gruppen, tilbyr en komplett verdikjede for autonome (selvstyrende) skip, fra design og styringssystem, til operasjonell drift av fartøyene, gjennom det nystiftede selskapet Massterly.

For ulik transport

– Dette selskapet vil redusere kostnader i alle ledd, og være aktuelt for alle selskaper som har et transportbehov, sier Thomas Wilhelmsen, konsernsjef i Wilhelmsen.

LES OGSÅ: milliardavtale kan gi 15.000 norske årsverk

– Foreløpig er vi helt i starten av denne utviklingen, men vi ser og tror at det vil være et betydelig marked for denne typen tjenester i nær fremtid. I første rekke er det nærskipsfarten som vil ta i bruk autonome skip, sier han.

FLERE SOM DETTE: Massterly skal kunne kan levere og operere autonome fartøy som Yara Birkeland, som Kongsbeerg har arbeidet med i flere år. Dette blir verdens første autonome, helelektriske containerskip. Foto: Kongsberg Gruppen

FLERE SOM DETTE: Massterly skal kunne kan levere og operere autonome fartøy som Yara Birkeland, som Kongsbeerg har arbeidet med i flere år. Dette blir verdens første autonome, helelektriske containerskip. Foto: Kongsberg Gruppen

Wilhelmsen tror Massterly vil bidra til å flytte transport fra vei til sjø. Selskapet vil tilby miljøvennlig transport med null eller særdeles lave utslipp. Gevinstene er økt effektivitet og reduksjon av klimautslipp.

- For Norge som en havnasjon vil dette bli et viktig bidrag for å nå FNs internasjonale bærekraftsmål, sier Thomas Wilhelmsen i en pressemelding.

Flere som Yara Birkeland

Massterly vil nyttiggjøre seg Kongsberg Gruppens unike teknologiske kompetanse og løsninger, og Wilhelmsens verdensledende erfaring fra logistikk og maritime operasjoner.

LES OGSÅ: Vil ha førerløs trailerferje mellom Vestfold og Moss

Kongsberg Gruppen har allerede arbeidet i flere år med et helt konkret førerløst skip, «Yara Birkeland».

Skipet blir verdens første autonome, helelektriske containerskip, og skal i løpet av 2020 være i autonom operasjon mellom Yaras produksjonsfasiliteter på Herøya og havnene Brevik og Larvik. Massterly skal kunne kan levere og operere autonome fartøy som Yara Birkeland.

LEKTER: Matvaregrossisten ASKO ønsker seg store selvstyrende lektere med  framdrifts- og styringsteknologi fra Kongsberg Maritime i Horten,  i trafikk over Oslofjorden, mellom Østfold og Vestfold. Foto: ASKO

LEKTER: Matvaregrossisten ASKO ønsker seg store selvstyrende lektere med framdrifts- og styringsteknologi fra Kongsberg Maritime i Horten, i trafikk over Oslofjorden, mellom Østfold og Vestfold. Foto: ASKO

Også andre transportører har vist interesse for teknologien og konseptet. Nylig ble det kjent at matvaregrossisten ASKO har ønsker om en elektrisk, førerløs ferjeløsning mellom Horten og Moss. – Det hadde vært topp å ha den klar i 2021, sa ASKO-sjef Tore Bekken før påske.

Norge leder an

– Autonomi og fjernstyrte operasjoner er en viktig utvikling for maritim industri. Norge har tatt en ledende posisjon på dette området. De siste årene har det vært en rivende utvikling, og vi har betydelig pågang fra kunder over hele verden.

LES OGSÅ: Storavis om det førerløse skipet: «Havets Tesla»

Når autonome skip om kort tid blir en realitet, vil Massterly være avgjørende for å digitalisere infrastrukturen og driften, sier Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

Det nye joint venture-selskapet vil ha kontor på Lysaker, fullt operativt fra juli 2018

Artikkeltags