- De kom og fortalte om rettigheter og registrering for å motta arbeidspenger, men hadde ingenting å tilby når man vet at man snart står uten arbeid, forteller Vestskogen.

Torsdag 30. april er den aller siste dagen trykkeriet på Borgeskogen er i drift, etter utfasing av produksjonen de siste månedene.

Trykkerisjefen hadde først og fremst håpet på at møtet med Nav skulle resultere i hjelp til de 77 ansatte som visste at de ville stå uten jobb om tre til seks måneder.

Ifølge Vestskogen hadde Nav ingen slik hjelp å tilby.  Det samme skal ha vært tilfellet da han forhørte seg om midler til omskolering.

- Det var muligens midler til å ta truck-sertifikat, hvis noen fikk seg jobb som truckfører. Hvem vil ansette noen som truckfører før de har sertifikat, spør en oppgitt Vestskogen.

Les også: Nav-direktøren sparket

Les også: Her får 3 av 4 innvandrere jobb

LES FLERE SAKER PÅ VESTVIKEN24.NO

- Som å stange hodet i veggen

I begynnelsen av april fratrådte Joakim Lystad stillingen som Nav-direktør etter at arbeids- og sosialminister Robert Eriksson ønsket en ny ledelse i Nav.

– Vi ser at A-en (arbeid) i Nav er blitt borte. Vi må gjenreise A-en, noe som er helt avgjørende. Nav har beveget seg bort fra det som har med arbeid å gjøre, sa Eriksson den gang.

Tillitsvalgt Ola Brage Hansen på trykkeriet på Borgeskogen forteller at han ble overrasket over at det ikke fantes noe tilbud eller oppfølging for å ta vare på folk som står i fare for å bli ledige.

- Jeg trodde det var et apparat som tok vare på potensielt arbeidsledige. Det var som å stange hodet i veggen når man ba om hjelp, sier Hansen.

Han forteller at han aldri har hatt kontakt med Nav tidligere.

- Det er jeg glad for, sier han.

-Bedriften må ta initiativet

Fylkesdirektør Terje Tønnesen i Nav Vestfold og Telemark kan ikke kommentere den konkrete saken, men viser på generelt grunnlag til at Nav hjelper til med søknadsprosesser som det er snakk om i dette tilfellet.

- Men det gjøres på forespørsel fra bedriftene. Det har vi gjort utallige ganger, og det har slått positivt ut, sier Tønnesen.

Han viser til at det fins flere varianter på hjelpen de tilbyr.

- Ved store omstillinger har vi ved noen anledninger opprettet et eget Nav-kontor på arbeidsplassen. Det gjorde vi i forbindelse med avviklingen av REC på Hydro i Telemark.

- Kan bekrefte historiene i media

I prosessen fikk de ansatte veiledning av AS3. Rådgiver Jørn Olav Lia var en av dem som bisto med dette.

- Vi hjalp til med hele prosessen fra kartlegging av kompetanse til hjelp ved arbeidssøking og jobbintervju, forteller Lia.

Han forteller også at han opplevde at flere ble frustrerte etter å ha vært i kontakt med Nav-systemet.

- De som kom til meg etter møte med Nav hadde frustrerte tilbakemeldinger, sier han.

I prosessen bisto han også flere med elektronisk registrering hos Nav.

- Jeg opplevde et tungvint system. Jeg kan bekrefte historiene i media om at det er tungrodd. Jeg betrakter meg selv som oppegående med tanke på bruk av data, sier Lia.

Med ansatte fra Østfold, Vestfold, Buskerud og Telemark måtte de ansatte forholde seg til ulike Nav-kontorer. Hansen forteller om tilbakemelding om svært ulik praksis hos de forskjellige kontorene.

- Folk som kom med identisk dokumentasjon fikk forskjellige tilbakemeldinger. Det som holdt et sted var ikke godt nok et annet sted, forteller Hansen.

Han forteller at han ble overrasket og sint over det han beskriver som manglende kunnskap hos forskjellige saksbehandlere.

Skal ikke være forskjell

Kommunikasjonsrådgiver Gitte Merete Idås hos Nav Vestfold stiller seg undrende til at noen har opplevd forskjeller i krav til dokumentasjon ved registrering hos Nav. Dette fordi den elektroniske registreringen på nav.no nettopp skal hindre slike misforståelser.

- Det er kun det du kan sende inn elektronisk som kreves. Men det er forskjell på dokumentasjon ut i fra hva årsaken til registreringen er, sier Idås.

Hun viser også til at det går an å krysse av for å motta veiledning og hjelp til registreringen.

- Men dette må fysisk hukes av. Da skal man få hjelp fra sitt lokalkontor etter kort tid, sier Idås.