Norske ledere stoler for ofte på førsteinntrykk og god personkjemi ved ansettelser. Det hevder rekrutteringsekspert Ole I. Iversen.

Han mener bedre kunnskap vil gi færre feilansettelser.

– De fleste ledere som tar beslutninger om ansettelser i norske virksomheter mangler kompetanse innen rekruttering. Bedre metoder og økt faglig forankring ville redusert antall feilansettelser.

Det sier Ole I. Iversen, partner i konsulentselskapet Assessit og førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI.

LES FLERE SAKER FRA VESTVIKEN24.NO

Advarer ledere

Iversen ble nylig tildelt «Juryens pris» i kåringen Konsulentprisen 2015, som ble arrangert av Konsulentguiden og Kapital.

Han mottok prisen for sitt mangeårige arbeid med kvalitetssikring av rekrutteringsprosesser og arbeidspsykologiske tester.

Nå advarer rekrutteringseksperten ledere mot å overvurdere sine egne kvaliteter som menneskekjennere.

– Undersøkelser har vist at mange ledere tror de er spesielt gode på dette området, og at egen erfaring gjør dem godt egnet til å ta avgjørelser ved ansettelser. I virkeligheten er det ikke slik. De blir nok tryggere i rollen som rekrutterer, men fortsetter å gjøre de samme feilene.

LES OGSÅ: Billig løsning for høyt fravær

- Mange feilkilder

Uten kunnskap om temaer som personlighet, intelligens, holdninger og motivasjon er det vanskelig å jobbe målrettet med rekruttering, mener Iversen.

– Selve intervjuet har mange, kjente potensielle feilkilder. De vanligste er at intervjueren i løpet av få minutter danner seg et førsteinntrykk og styrer etter dette gjennom resten av samtalen. Eller at man kort og godt ansetter den man liker best, uttaler Ole J. Iversen.

LES OGSÅ: Frister IT-folk med Vestfold

- Må forbedre prosesser

Mange virksomheter har godt utdannet rekrutterings-personell, men Iversens erfaring er at disse fagfolkene ofte bare brukes til å ta seg av det administrative arbeidet med utlysning og innkalling til intervju, mens de i mindre grad blir involvert og rådspurt når ansettelsesbeslutninger skal tas.

Da er det i stedet sjefene som tar over.

– Norske virksomheter har mye å tjene på å forbedre egne prosesser på dette området. Heldigvis merker vi en økende interesse fra bedrifter som vil gi lederne sine opplæring i rekrutterings- og intervjuteknikk. Det lover godt for framtiden, mener Iversen.