Kampen mot arbeidslivskriminalitet styrkes ved å etablere et nytt samlokalisert senter med de nevnte etatene i Tønsberg.

De to siste årene er det etablert slike sentre hvor etatene samarbeider i Oslo, Stavanger, Bergen, Kristiansand og Trondheim. I år er det besluttet å etablere to nye i Bodø og Tønsberg. Senteret i Tønsberg blir et regionalt samarbeid som også dekker Buskerud og Telemark fylker.

Regjeringen har satt av 25 millioner kroner til etableringen av de to sentrene, og midlene kom i budsjettforliket med KrF og Venstre. Etter planen vil senteret bli etablert i mai, opplyser Arbeids- og sosialdepartementet.

LES FLERE SAKER FRA VESTVIKEN24.NO

Fokus på svart arbeid

Det er anslått at det utføres svart byggearbeid for ti milliarder kroner i året bare i Vestfold. I Vestfold har holdningskampanjen #Medbyggerne bidratt til å rette fokus mot arbeidslivskriminalitet det siste året. Med et tipssamarbeid om brudd på arbeidsmiljøloven har dialogen mellom aktørene blitt tettere.

Les også: Stor kampanje i Vestfold nå: Svart byggearbeid for 10 milliarder pr år

Prosjektet springer ut fra A-krim Vestfold, et samarbeid mellom fylkesmannen, fylkeskommunen, Skatt Sør, Arbeidstilsynet, politiet, KS, KIV, NHO, LO og byggebransjen i Vestfold.

– Det vil være en kjempefordel for oss at senteret ligger i Vestfold og Tønsberg. Vi ser at tipsene blir håndtert bra. De som har #Medbyggerne-klistremerket på bilene sine er seriøse aktører som man kan stole på, sier Rolf-Geir Hillestad i Fellesforbundet.

Les også: Tajik om kampen mot arbeidslivskriminalitet: – Nøkkelen er koordinering og samhandling

– Mer målrettet og systematisk

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) sier det allerede etablerte samarbeidet er en medvirkende årsak til at senteret får base i Tønsberg.

– Fagetatene har selv gjort vurderingen om hvor sentrene bør ligge. Tønsberg-området har mange innbyggere, byområdene fra Skien til Drammen er i vekst og med relativt kort reisevei byene mellom langs E18. Dessuten har etatene allerede et godt samarbeid og lagt grunnlaget for et godt senter, sier statsråden til Vestviken24.

Målet er at et tettere samarbeid skal styrke kampen mot de kriminelle aktørene i arbeidslivet.

– Sentrene er laget for å få mer målrettet, systematisk og slagkraftig arbeid mot kriminelle aktører. Tilbakemeldingene er at etatene får mer slagkraft når de jobber sammen. Med samordnet tilsyn oppnår de mye mer, og i tillegg kan de lære av hverandre. Det er en ordning etatene er fornøyde med, sier Hauglie.

Les også: Kampanje mot svart arbeid: – Prøver å få kundene over på konto