– Når man ser det i forhold til hvor mange som ble arbeidsledige som følge av nedleggelsen, må man kunne si at det har gått bra med de aller fleste, sier tidligere tillitsvalgt på trykkeriet, Terje Isaksen, til vestviken24.no.

Mer enn 80 prosent

– Jeg vil anslå at litt mer enn 80 prosent av de ansatte nå er i arbeid, i faste stillinger, eller gjennom vikarbyråer. Så er det også noen som har gått av med AFP eller ordinær pensjon, og noen nærmer seg sterkt AFP, og er av den grunn kanskje ikke så aktivt arbeidssøkende, sier han.

At det har gått bra med såpass mange av de arbeidsledige, skyldes ikke Nav, og slett ikke tidligere arbeidsgiver Amedia.

LES OGSÅ: – Det er spisskompetansen som er igjen

– Mange av oss hadde nok veldig attraktive fagbrev for mekanisk industri og prosessindustri. Men først og fremst var vi selv veldig aktive i forhold til arbeidsmarkedet. Jeg var selv til et par – tre intervjuer, og merket at bedriftene «der ute» hadde lagt merke til oss.

Lang liste

Da nedleggelsesbeslutningen var tatt, gjennomgikk de ansatte sin samlede kompetanse.  Listen over hvilke kvalifikasjoner de samlet sett hadde, ble lenger enn de hadde trodd den ville bli. De hadde kompetanse til å styre komplekse datasystemer, de kunne være arbeidsledere, de kunne kundebehandling, de var kran- og truckførere, de kunne innkjøp og de kunne planlegging.

De engasjerte et reklamebyrå til å lage helsides avisannonser med tittelen «Klar for ny jobb», hvor fornavnene og kompetansen til alle var listet opp.

I tillegg opprettet de nettstedet klarforjobb.no der alle de ansatte ble presentert.

Selv gikk Terje Isaksen helt arbeidsledig i to og en halv måned. Da kom han inn i et vikariat ved Kongsberg Maritime gjennom et vikarbyrå.

– Første desember i fjor fikk jeg fast stilling i samme bedrift, som støperiarbeider.

LES OGSÅ: 10.000 kvadratmeter på Borgeskogen er endelig solgt

Bedre enn fryktet

For ham personlig endte trykkerinedleggelsen mye bedre enn han hadde fryktet.

– Jeg var 55 år da jeg ble arbeidsledig, og var redd for at jeg ikke skulle klare å komme ut i arbeid igjen. Heldigvis skjedde trykkerinedleggelsen før nedgangen satte inn i oljesektoren. I dag hadde det kanskje vært vanskeligere.

Nav var gode på å informere om hvilke rettigheter de hadde som arbeidsledige. Ikke minst viktigheten av å være aktivt arbeidssøkende før perioden med dagpenger tok slutt.

LES OGSÅ: Skuffet og frustrert etter møte med Nav

– Men Nav kunne ikke hjelpe oss med å komme tilbake i arbeid. I det store og det hele hang det på oss selv og det kontaktnettet vi hadde. Det var også viktig å innstille seg på omstilling til en annen type bransje, sier den tidligere klubblederen. Han legger til at de tidligere trykeriansatte skal ha en «reunion» på Brygga i Tønsberg kommende lørdag.

– Foreløpig har 25–30 personer meldt seg på. Det er ikke så galt når man tenker på at vi kom fra et ganske stort geografisk område, sier Terje Isaksen til vestviken24.no.