Med Regional plan for klima og miljø 2016 – 2020 ønsker fylkeskommunen å legge rammevilkårene for et økt miljøfokus i politikk og næringsliv i fylket. I mai var det høringskonferanse for planen, og høringsperioden varer fram til 10. september.

- Den røde tråden i planen er at vi har mange muligheter og virkemidler lokalt, sier Jon Østgård som ble hyret inn av fylkeskommunen for å arbeide med planen.

Sammen med Live Rud forteller han oss om den abisiøse planen som tar sikte på å gjøre Vestfold til en foregangskommune for det grønne skiftet.

For å ha god oversikt over alle mulighetene som kan bidra til dette mener fylkeskommunen at det er behov for kompetanseheving.

- Vi trenger å fornye kunnskapen for å vite hva som fins av teknologi og muligheter, sier Østgård.

Les også: Næringslivet tar opp kampen mot klimatrusselen

Les også: -Omstillingen til grønn konkurransekraft blir krevende

LES FLERE SAKER PÅ VESTVIKEN24.NO

Skaper energi av fukt

Fylkeskommunen sier de er bevisste på at planen skal følges opp, og har foreslått 15 tiltak med resultatmål for 2016 og 2020.

Et av resultatmålene i planen er å utrede potensialet for å utnytte restenergien fra fylkets industri.

Hos Smart Tek energi på Forskningsparken på Bakkenteigen, utvikler Harald Søfteland nettopp en slik teknologi, gjennom systemer som omgjør fukt og damp til energi.

- I et gartneri er det store varmetap ved utlufting av fuktighet. Ved å gjøre om fukten til energi kan den gjenbrukes til å for eksempel varme opp gartneriet, forklarer Søfteland som har over tjue år med erfaring fra energisparing i svømmehaller.

Han har nettopp søkt patent på systemet sitt, og vil ikke gå i detalj på hvordan det fungerer.

- Men jeg bruker kjent teknologi på en ny måte som sparer både penger og energi. Jeg får svar på patentsøknaden om et halvt års tid, forteller Søfteland.

Han viser til at konseptet kan benyttes i en rekke ulike industriprosesser der det utvikles damp og fuktighet.

Søfteland har nylig landet den første bestillingen. Kunden er Klavenes gård og gartneri i Re. Et av flere gartnerier som dyrker Vestfoldsalat.

Bernt Saue hos gartneriet forteller at han vil vente med å si noe om energibesparelsen anlegget gir til han har testet det i praksis, men legger til at han syns det er spennende å være med på et slikt prosjekt.

Les også: Kampen om det grønne skiftet

Inspirert av internasjonalt prosjekt

I lokalene på Forskningsparken sitter Søfteland ved siden av en annen som jobber med klimavennlige løsninger. Løsninger som er helt naturlige.

Audun Gulliksen i Nymåne AS ønsker å benytte mikrober til å rense jord og vann for miljøgifter.

- Vi er inspirert av Food to Waste to Food, forteller Gulliksen.

Food to Waste to Food er et EU-støttet internasjonalt forskningsprosjekt der matavfall benyttes til å skape et økosystem som produserer nødvendig CO2, jord og gjødsel for å gro planter. I prosessen er mikrober vesentlig for å skape de ulike komponentene.

Gulliksen forteller at en lignende prosess kan benyttes for å bli kvitt miljøgifter i blant annet matavfall.

- I appelsinskall kan det for eksempel være store mengder sprøytemidler som vil være forstyrrende i biogass-produksjon, forteller Gulliksen.

Han holder foreløpig på i utviklingsfasen av prosjektet.

- Det er en metode som kan tilpasses det meste, men jeg er avhengig av at noen er interesserte i å teste det for å kunne etablere et pilotprosjekt, forteller han.

Les også: -Klimatrusselen vil endre næringslivet totalt

-Det offentlige må være et godt eksempel

- Det er en offentlig jobb å ta vår del av investeringene og gå foran som et godt eksempel, sier rådgiver Live Rud i Regionalavdelingen og Jon Østgård når de forteller om fylkeskommunens planer for å gjøre Vestfold til et grønnere fylke.

Det offentlige kjøper varer og tjenester for en milliard kroner i året i Vestfold, opplyser Rud.

- Vi må bli flinkere innkjøpere og stille krav til både leverandører og innkjøpere, sier de to.

-Vestfold har mange muligheter

Regionsdirektør Kristin Saga i NHO Vestfold er positiv både til fylkeskommunens plan og mulighetene næringslivet i Vestfold har for å utvikle miljøvennlige løsninger.

- Det er en veldig viktig plan som er med på å synliggjøre mulighetene. Vestfold har muligheter her på mange områder, sier Saga.

Hun viser videre til noen slike områder og bransjer:

- I Vestfold har vi mye grønn forskning innen landbruk og næringsmiddelindustrien, og vi har en byggebransje som er opptatt av og klare for å sette i gang med energieffektive tiltak.

Samtidig stiller hun seg bak fylkeskommunens tanker om at det offentlige også må gjøre en innsats når det kommer til å etterspørre slike løsninger:

- Utviklingen må skje i bedriftene, men det offentlige må etterspørre. Der det offentlige er leietakere kan de for eksempel stille krav til eierne, sier Saga.