Sissener kjøpte giganteiendommen for 4,5 millioner. Nå vil han brenne ned alle bygningene

BRENNES: Hovedbygningen på gården Korsvika i Hamarøy er blant byggene som Einar A. Sissener (innfelt) vil brenne før det skal gjenoppbygges.

BRENNES: Hovedbygningen på gården Korsvika i Hamarøy er blant byggene som Einar A. Sissener (innfelt) vil brenne før det skal gjenoppbygges.

Mangemillionær Einar A. Sissener handler raskt etter å ha fått tillatelse til å rive og gjenoppbygge gårdstunet på Korsvik-eiendommen i Hamarøy.

DEL

(Avisa Nordland) Forretningsmannen på 57 år fra Sandefjord fikk i 2016 konsesjon for å kjøpe landbrukseiendommene Kløtran og Korsvik i Hamarøy for 4,5 millioner kroner.

Eiendommene ligger vest for E6 på strekningen mellom Dragskrysset og Skilvatnet.

Alle bygningene på eiendommen skal rives, før fire av disse bygges opp igjen.

Nå har arkitektfirma Børve Borchsenius søkt om tillatelse til åpen brenning av bygningsmassen som skal rives.

Det opplyses at de eksisterende bygningene er gamle og har svært enkel standard.

LES MER: Mangemillionær kjøpte for 4,5 millioner. Nå skal han rive og bygge opp igjen

16 000 dekar

Bygningene består i hovedsak av tre, stein og stålplater på taket. De skal ikke inneholde noen miljøskadelige materialer. Det finnes heller ikke elektrisk anlegg i bygget.

Eiendommene Kløtran og Korsvik har et totalt areal på over 16.000 dekar, inkludert cirka 4000 dekar produktiv skog. Deler av eiendommene er godt tilgjengelig langs E6. Andre deler, ut mot kysten, har dårlig tilgjengelighet.

– Jeg har planer om å utvikle mulighetene både for fritidsbruk, jakt, skogbruk og fiske. Jeg ønsker også å utvikle beiteressursene, samt bidra til lokal verdiskapning, opplyste Sissener til Avisa Nordland da handelen var gått i orden.

Sissener er i tillegg til å være forretningsdrivende, også bonde, utdannet agronom og agrotekniker. Han eier flere landbrukseiendommer i Sandefjord.

Investering

Sissener ser på kjøpet av giganteiendommene i Hamarøy som en langsiktig investering.

– Dette er ikke noe som vil gi lønnsomhet de første årene, men på litt lengre sikt mener jeg at det vil være mulig å oppnå en viss avkastning, sa han til Avisa Nordland i begynnelsen av 2016.

Søkkrik investor punger ut for gigantisk eiendom 

Sissener mente den gangen at avstanden fra Sandefjord til Hamarøy ikke er så lang.

– Det er snakk om en reise på drøyt fem timer dit med fly og bil. Jeg har vært og sett på eiendommen, og likte det jeg så. Jeg regner med å bruke den mye i årene som kommer, både til jakt og fiske, men også til å få orden på driften, samt få til utvikling. Jeg vil bli en aktiv eier. Jeg har for øvrig sagt at i mitt neste liv skal jeg bli nordlending og bo på et fjell ved sjøen, sa han.

Sissener har planer om å bruke eiendommen til skogsdrift, jakt, fiske og fritidsformål.

Søkte om tillatelse

I vår ble det søkt om tillatelse til rivning av alle bygningene på gårdstunet på Korsvik-eiendommen, samt gjenoppbygging av fire av bygningene.

Saken har vært ute på høring. Nordland fylkeskommune mente at bygningenes tekniske tilstand ikke var godt nok dokumentert og at det burde vært foretatt en tilstandsvurdering av byggene.

Det er gjort. Konklusjonen var at alle bygningene anses som rivningsobjekter.

Artikkeltags