I slutten av april sluttet Borgarting lagmannsrett at finansmannen Øystein Stray Spetalen burde tilkjennes erstatning for en saksbehandlingsfeil Oslo tingrett gjorde i den første runden av rettssaken.

Lagmannsretten mente 424.000 og 73.000 som erstatning og for å dekke saksomkostningene for erstatningssaken i lagmannsretten ville være passende. Dette var gode nyheter for finansmannen. Men staten kunne anke saken.

Nå er det derimot klart at staten ikke går videre med saken. Dermed er det bare å fylle inn kontonummer for Spetalen og vente på erstatningen.

Spetalen selv skriver i en e-post til sb.no at han ikke har noen kommentar til dommen.

Spetalen har hele veien hevdet at bryggeutvidelsen var ulovlig i henhold til plan- og bygningsloven. Den opprinnelige tillatelsen fra kommunen gikk ut på at brygga kunne være 20 meter lang med  lengde og fem utriggere. Brygga viste seg å være 30 meter lang med 17-18 utriggere.

Det har ikke lykkes sb.no å få noen uttalelse fra Sandefjord kommuen i denne saken. Spetalen har hele tiden ment at kommunen har vært for strenge i saken.