Miljøtiltak gjør det billigere å bo på hotell

Uten miljøtiltakene ville det vært 35 prosent dyrere å bo på hotell. Å redusere svinnet, avfallsmengden og strøm- og vannforbruket er bra for både business og miljø, mener Øyvind Hagen, som er sjef på Quality Hotel Tønsberg.