Hensikten er å se på hvilke muligheter bønder som gruppe har for å ta i bruk solenergi. Men er det hensiktsmessig med solenergi, også her i landet, og for bønder?

Torsdag 29.11. arrangerer vi et solstrømseminar på Gjennestad videregående skole.

Mer og billigere solstrøm

Solenergi har på verdensbasis opplevd en enorm vekst de senere årene. Denne veksten er en vekselvirkning mellom fallende priser, økt volum, insentivordninger, og et økende behov for ny fornybar kraft. Solenergi, og andre fornybare løsninger vil også fortrenge fossile energikilder.

 

Det gjør det enklere for EU å stramme til på kvotemarkedet, slik at kvoteprisene for CO2-utslipp stiger, som igjen gjør solenergi mer lønnsomt i forhold til alternativene.

Derfor vil solenergi bli både billigere, og mer lønnsomt i årene som kommer, dersom verden og Europa lykkes med et grønt skifte i energisektoren.

Det viktigste for utbredelsen av solenergi mange steder, er tilgangen på kapital. Mange ganger blir det fokusert på forbedringer i effektiviteten på solpaneler, altså hvor mange watt de kan levere per kvadratmeter. I praksis er likevel det viktigste hvor mange watt du får for pengene. Arealer til sol har vi nok av.

Det som sier noe om hvor billig solenergi er, vurderes likevel best på hva slags langsiktige energipriser som ligger til grunn for bygging av nye, storskala solcelleanlegg.

I Mexico bygges i år et solanlegg som leverer solstrøm til 17 øre per kWh. Sola kan dermed komme til å levere store mengder ren og billig kraft i mange land, slik vannkrafta har gjort det i Norge.

Solstrøm lønner seg

Også for forbrukere i Norge kan det være interessant å produsere sin egen strøm. I dag tar det fortsatt nokså lang tid før et lite anlegg på hustak betaler seg ned, men investeringen er enkel. Og investeringen blir stadig mer aktuell etter hvert, ikke minst når folk bytter tak på huset sitt i et modent solmarked.

Da får du valget mellom et soltak som betaler seg ned over levetiden, eller et vanlig tak, som bare taper verdien over levetiden.

For bedrifter er saken en annen. De har gjerne mer aktivitet når sola skinner, enten det er til kjøling av kontorplasser, eller produksjon.

ASKO i Larvik har nylig bygget Vestfolds største solcelleanlegg, på 632 kW, eller 3.800 m2. Det er dimensjonert slik at de kan bruke all solstrømmen selv, til nedkjøling av maten du senere får i butikken.

ASKO forventer at solcelleanlegget har betalt seg i løpet av 13-14 år. Etter det vil det levere 500.000 kWh i året med gratis strøm i kanskje 20 år til!

Bønder går foran

En gjennomgang gjort i prosjektet «Sol på låvetak» i regi av Vestfold bondelag viser at det er for bønder som ligner på ASKO, som har kjølebehov om sommeren, at solenergi er mest lønnsomt.

Samtidig er bønder også litt som vanlige privatpersoner, at man vil gjøre det fordi man har lyst til å gjøre et klimatiltak, og har mulighet til å gjøre investeringer med lang tidshorisont.

I tillegg er bønder ofte litt ute i periferien av strømnettet. Flere bønder som har fått støtte fra Vestfold fylkeskommune til å bygge solcelleanlegg, har planer om å også investere i batterier. Batterier gjør det selvsagt mulig å flytte noe av strømmen fra når sola skinner, til man har forbruk. Det gjør at man kan bruke mer av strømmen selv, og på den måten erstatte strøm man ellers ville ha betalt nettleie og elavgift for, heller enn å selge den for spotpris.

Men batterier kan også gjøre nytte for seg i de mørkeste vintermånedene, når solcellene leverer lite. I framtida vil vi bli fakturert på strømregninga ikke bare for hvor mye strøm vi bruker (energi), men på hvor mye strøm vi bruker av gangen (effekt). Batterier kan være med på å redusere effekttopper hos bønder, ved å lade på natta, når få bruker strøm, og å levere strøm til bonden når strømnettet ellers er under press.

På den måten kan batterier både øke lønnsomheten for solcelleanlegg om sommeren, og også i framtida redusere kostnader ved å bruke strøm om vinteren, når strømnettet er høyt belastet.

Bønder, som små næringsdrivende, har ofte mer å tjene på solceller enn vanlige privatpersoner, og har ofte en lengre tidshorisont enn mange i næringslivet for øvrig. Det er derfor kanskje ikke så rart at vårt seminar om sol på låvetak torsdag 28.11. er fulltegnet. Fornybar energi engasjerer, og bøndene bidrar til grønt skifte.