Sandefjord er Norges netthandelsby. For bedriftene i vår region vil det bety mye å ta vekk momsfritaket som stimulerer til netthandel fra utlandet. Slik det er i dag er også risikoen for å starte nettbutikk i Norge høy. Flere kan derfor komme til å etablere seg utenfor Norge.

Netthandelen blir stadig mer global, og vi handler mer og mer via internett. Klær, sko, bøker og elektriske artikler er bare noe av det vi handler på nettet; ofte fra utlandet. Tall fra statistisk sentralbyrå i februar 2018, viser at netthandelen de ti første månedene i 2017 øker sammenlignet med samme periode i 2016.

Netthandel gir norske bedrifter en unik mulighet til å selge varer i et internasjonalt marked, men vi må selvsagt sørge for at de har minst like gode rammevilkår som sine konkurrenter ute.

Vi vet også at mange norske eksportbedrifter sliter med svak etterspørsel, lavere priser og høye lønnskostnader. I en tid med raske, globale endringer må handelsnæringen som representerer tusenvis av arbeidsplasser, tilpasse seg de internasjonale markedene. Da er optimale rammebetingelser sentralt.

I EU-landene er det moms fra første krone på netthandel. NHO mener at slik bør det også være her hjemme. Felles regler gir forutsigbarhet for norske bedrifter, og bidrar til en mer rettferdig konkurranse med andre europeiske bedrifter.

De politiske partiene har ulikt syn på denne saken. Det skaper usikkerhet. Og usikkerheten er i seg selv en kostnad for bedriftene, og dermed for samfunnet. Ja, usikkerhet kan rett og slett føre til at bedrifter vegrer seg for å investere i distriktet, og heller satser "ute".

KrF vil nå ta opp 350-kronersgrensen på nytt, fordi den i kombinasjon med sukkeravgiften rammer norske arbeidsplasser. KrF lytter til næringslivet når de tar opp denne saken, og vi ser frem til at også andre partiene vil gå denne veien, til beste for arbeidsplasser og verdiskaping her hjemme.

Sukkeravgiften økte med 83% ved nyttår og har ført til økt grense- og netthandel. I vår region har vi flotte produsenter av sjokolade og brus, Hval sjokolade og Grans, samt Telemark kildevann.

NHO Telemark og Vestfold ber om at de politiske partiene lytter til handelsnæringen, når den sier at 350-kronersgrensen skapet uforutsigbarhet og konkurransevridning.